cây vông chữa bệnh trĩ

Sử dụng cây vông chữa bệnh trĩ như thế nào?

November 11, 2017

Bệnh trĩ được cho là căn bệnh quen thuộc của những người có đặc thù công việc phải ngồi hoặc đứng nhiều. Bệnh gây đau đớn, khó chịu và tự ti cho người bệnh. Ngày nay, bên cạnh áp dụng