Quy trình thao tác chuẩn trong kinh doanh nhà thuốc là gì?

Quy trình thao tác chuẩn trong kinh doanh nhà thuốc là gì?

Quy trình thao tác chuẩn trong kinh doanh nhà thuốc được viết tắt là SOP (standard operating procedure). Đây là một văn bản quy định các thao tác trong hoạt động kinh doanh nhà thuốc bán lẻ, là điều kiện để giúp nhà thuốc hoàn tất thủ tục đạt chuẩn thực hành tốt nhà thuốc (GPP).

Quy trình thao tác chuẩn trong kinh doanh nhà thuốc là gì?

Quy trình thao tác chuẩn trong kinh doanh nhà thuốc là gì?

Khái niệm về quy trình thao tác chuẩn SOP

Quy trình thao tác chuẩn SOP (standard operating procedure) là văn bản trình bày một cách trình tự các thao tác của một hoạt động nào đó trong nhà thuốc (mua thuốc và kiểm soát chất lượng, bán thuốc theo đơn, bán thuốc không kê đơn, xử lý thuốc bị khiếu nại hoặc thu hồi,…)

 Áp dụng hệ thống SOP nhằm ngăn ngừa hay giảm thiểu:

+ Sai sót;

+ Lộn xộn;

+ Ô nhiễm và nhiễm chéo.

Vai trò của hệ thống quy trình thao tác chuẩn:

– Hướng dẫn công việc: đảm bảo mọi nhân viên đều thao tác như nhau để cho sản phẩm có chất lượng trước sau như một;

– Tiêu chuẩn hiệu năng: cơ sở để đánh giá mọi nhân viên về mức độ hoàn thành công việc;

– Công cụ đối chiếu: giúp đỡ nhân viên dễ dàng nhớ thao tác. Tiết kiệm thời gian khi đào tạo nhân viên mới;

– Căn cứ kiểm tra: thông tin cơ sở cho việc kiểm tra chất lượng hay thẩm định hệ thống;

– Hồ sơ hiệu năng: nền tảng để sửa đổi, bổ sung hay cải tiến điều kiện kinh doanh hay quy trình;

– Tài liệu kinh doanh: tài liệu để xem lại khi có vấn đề liên quan đến sự phân phối (khiếu nại hay thu hồi sản phẩm).

Nguyên tắc ban hành quy trình thao tác chuẩn: 

– Viết ra những gì cần phải làm;

– Làm theo những gì đã viết;

– Ghi chép lại những gì đã thực hiện;

– Định kỳ soát xét lại hệ thống SOP.

Từ ngữ trong soạn thảo quy trình thao tác chuẩn 

– Theo mệnh lệnh cách.

– Văn phong ngắn gọn, dễ hiểu.

– Tránh sử dụng từ:

+ Trừu tượng;

+ Đa nghĩa;

+ Từ địa phương.

Các thành phần của hệ thống quy trình thao tác chuẩn:

– SOP mẫu.

– SOP mới, bao gồm:

+ SOP chưa ban hành, đang được soạn thảo hay sửa đổi;

+ SOP đang lưu hành, đã được ban hành lần đầu hay ban hành lại.

+ SOP cũ: SOP đã bị thay thế và thu hồi.

Danh mục quy trình thao tác chuẩn tối thiểu: 

– Quy trình mua thuốc và kiểm soát chất lượng;

– Quy trình bán thuốc theo đơn;

– Quy trình bán thuốc không kê đơn;

– Quy trình bảo quản và theo dõi chất lượng;

– Quy trình giải quyết đối với thuốc bị khiếu nại hoặc thu hồi;

– Quy trình pha chế thuốc theo đơn.

Nhà thuốc Huyện Sĩ

Nhà thuốc Huyện Sĩ

Đây là một trong những bước quan trọng để giúp nhà thuốc bạn đạt chuẩn thực hành tốt nhà thuốc (GPP). Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm những thông tin liên quan đến việc kinh doanh nhà thuốc hoặc có nhu cầu mua thuốc chữa bệnh, hãy để Nhà thuốc Huyện Sĩ giúp bạn nhé!

Nhà thuốc Huyện Sĩ | nha thuoc huyen si | nha thuoc huyen si tphcm | nhathuochuyensi.com

Theo DS.LÊ NGỌC DANH | qlduoc.medinet.gov.vn