Cây thuốc quý

Tác dụng chữa bệnh của cây Ba Tiêu

Tác dụng chữa bệnh của cây Ba Tiêu

-Tên khác: Ba thư, Bản tiêu, Đởm bình tiêu, Nha tiêu, Vô nhĩ văn tuyết (Hòa hán dược khảo), Cam tiêu (Biệt lục), Thiên thư (Sử ký chú), Thiệt danh hương tiêu (Cương mục thập di), Thủy tiêu ( Gia hựu bản thảo đồ kinh), Ưu đàm hoa (Phạn ngữ), Chuối tiêu (Việt Nam). -Tên khoa học: Musa Basloo Sieb. Et […]

Ba La Mật và tác dụng chữa bệnh của Ba La Mật

Ba La Mật và tác dụng chữa bệnh của Ba La Mật

-Tên khác: Nãng gìa kết (Bản thảo cương mục), Ngư đởm tử thảo (Trung quốc cao đẳng thực vật đồ giám), Thiên bà la Vưu chu huyện (Trung quốc thụ mộc phân loại học), Thụ bà la (Quảng châu thực vật chí). -Tên khoa học: Artocarpus Heterophyllus Lam. -Họ khoa học: Moraceae. -Mô tả: l Loại cây to, cao có […]

Tác dụng chữa bệnh của Ba Kích Thiên

Tác dụng chữa bệnh của Ba Kích Thiên

Ba kích (Bản Thảo Đồ Kinh), Bất điêu thảo (Nhật Hoa Tử Bản Thảo), Ba cức, Diệp liễu thảo, Đan điền lâm vü, Lão thử thích căn, Nữ bản (Hòa Hán Dược Khảo), Kê nhãn đằng, Đường đằng, Tam giác đằng, Hắc đằng cổ (Trung Dược Đại Từ Điển), Kê trường phong (Trung Dược Chí), Tam mạn thảo (Đường Bản Thảo), […]

Tác dụng chữa bệnh của Ba Gạc

Tác dụng chữa bệnh của Ba Gạc

Tên khác: Ba Gạc lá to, Ba Gạc lá mọc vòng, La phu mộc, Lạc tọc (1 rễ – vì cây chỉ có 1 rễ Cao Bằng), San to ( Ba chạc – vì cây có 3 lá, chia 3 cành – Sapa). Tên khoa học: Rauwolfia Verticillata (Lour) Baill. Họ khoa học: Trúc đào (Apocynaceae). –Mô tả: Cây thấp, […]

Ba chẽ và tác dụng chữa bệnh của ba chẽ

Ba chẽ và tác dụng chữa bệnh của ba chẽ

-Tên Khác: Đậu Bạc Đầu, Lá Ba Chẽ, Niễng Đực, Tràng Quả Tam Giác, Ván Đất. -Tên Khoa Học: Desmodium triangulare (Retz.) Merr. -Họ Khoa Học: Họ Đậu (Fabaceae). -Mô Tả: Cây bụi nhỏ, sống lâu năm, cao 0,5-2m, có khi hơn. Thân tròn, phân nhiều cành, cành non hình tam giác dẹt, uốn lượn, có cạnh và lông mềm […]

Tác dụng chữa bệnh của Anh Túc Xác

Tác dụng chữa bệnh của Anh Túc Xác

Anh tử xác, Giới tử xác, Mễ nang, Mễ xác, Oanh túc xác, Túc xác (Hoà Hán Dược Khảo), Mễ xác (Dị Giản Phương), Ngự mễ xác (Y Học Khải Nguyên), Yên đầu đầu, Nha phiến yên quả quả (Trung Dược Chí). Tên khoa học: Fructus paraveris Deseminatus Mô tả: Anh túc xác là qủa ( trái) cây A phiến […]

An Tức Hương và tác dụng chữa bệnh của An Tức Hương

An Tức Hương và tác dụng chữa bệnh của An Tức Hương

Tên Khác: An tức hương chi, Bồ đề, Cánh kiến trắng, Mệnh môn lục sự, Thiên kim mộc chi, Thoán hương, Tịch tà, Tiện khiên ngưu (Hòa Hán Dược Khảo), Chuyết bối la hương (Phạn Thư). Tên Khoa Học: Styrax Tonkinensis (Pier.) Craib. Thuộc họ Styracaceae. Mô Tả: Cây nhỏ, cao chừng 15~20cm. Búp non phủ lông mịn, mầu vàng nhạt. […]

Tác dụng chữa bệnh của An Nam Tử

Tác dụng chữa bệnh của An Nam Tử

Tên Việt Nam: Cây Lười ươi, Đười ươi, Cây thạch, Cây Ươi Tên Hán – Việt khác: Bàng đại hải, An nam tử (Cương Mục Thập Di). Hồ đại hải (Tục Danh), Đại hải tử (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển). Lịch sử: An Nam là tên của người Trung Quốc gọi tên nước Việt Nam trước đây. Vì […]

A giao và tác dụng chữa bệnh của a giao

A giao và tác dụng chữa bệnh của a giao

– Tên Khác: A giao nhân, A tỉnh giao, A tỉnh lư bì giao, Bồ hoàng sao A giao (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển), Bì giao, Bồn giao, Hiển minh bả, Ô giao, Phó tri giao, Phú bồn giao (Hòa Hán Dược Khảo), Cáp sao a giao, Châu a giao, Hắc lư bì giao, Sao a giao, Sao […]

Ưu và nhược điểm của cách chữa bệnh trĩ theo dân gian

Ưu và nhược điểm của cách chữa bệnh trĩ theo dân gian

Với truyền thống từ xưa, nhân dân ta vẫn thường xuyên dùng các loại cây, loại lá từ tự nhiên để chữa bệnh. Bệnh trĩ cũng vậy. Có nhiều cách chữa bệnh trĩ theo dân gian được lưu truyền đến ngày nay và khá nhiều người áp dụng. Các phương pháp này tuy dùng nguồn nguyên liệu tự nhiên xong lại […]