Cây thuốc quý

Đại kích và tác dụng chữa bệnh của Đại kích

Đại kích và tác dụng chữa bệnh của Đại kích

Tên Việt Nam của Đại kích: Đại kích. Tên Hán Việt khác: Cung cự (Nhĩ nhã), Hạ mã tiên (Bản thảo cương mục), Kiều, Chi hành, Trạch hành, Phá quân xác, Lặc mã tuyên (Hòa hán dược khảo). Tên khoa học: EUPHORBIA PEKINENSIS RUPR. Họ khoa học: EUPHORBIACEAE. Mô tả: Cây thảo đa niên, có độc, thân cao 0,3-0,7m, có lông […]

Tác dụng chữa bệnh của  Đại hoàng

Tác dụng chữa bệnh của Đại hoàng

Tên gọi của Đại Hoàng: 1- Có màu rất vàng, nếm vào miệng thấy lạo xạo và có bọt nước vàng nên gọi là Đại hoàng. 2- Có chức năng thay cü đổi mới như dẹp loạn nên gọi là Tướng quân. 3- Khi cắt ra thấy có vân như gấm (là loại tốt) nên gọi là Cẩm văn đại […]

Di Đường và tác dụng chữa bệnh của Di Đường

Di Đường và tác dụng chữa bệnh của Di Đường

Tên Việt Nam của Di Đường: Đường Nha, Kẹo Nha, Mạch Nha, Kẹo Mầm, Kẹo Mạ. Tên Hán Việt khác: Đường (Bản Thảo Cương Mục). Bô, Nhuyến đường, Đường phí (Hòa Hán Dược Khảo), Giao đi Gi đường (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển). Tên khoa học: Saccharum granorum. Mô tả: Ở Trung Quốc người ta thường dùng các […]

Tác dụng chữa bệnh của Đơn Bì

Tác dụng chữa bệnh của Đơn Bì

Tên khác của Đơn Bì: Thử cô, Lộc cửu (Bản Kinh), Bách lượng kim (Đường Bản Thảo), Mộc thược dược, Hoa cương, Mẫu đơn căn bì (Bản Thảo Cương Mục), Mẫu đơn bì (Trân Châu Nang), Hoa tướng, Huyết quỷ (Hòa Hán Dược Khảo), Đơn căn (Quán Châu Dược Vật). Tên khoa học: Cortex Moutan, Cortex Paeoniae Suffuticosae. Họ khoa […]

Đào Nhân và tác dụng chữa bệnh của Đào Nhân

Đào Nhân và tác dụng chữa bệnh của Đào Nhân

Tên khác của Đào Nhân: Đào hạch nhân (bản Kinh), Thoát hạch nhân, Thoát hạch anh nhi (Hòa Hán Dược khảo), Đào nhân nô, Đào nhân hạch, Đơn đào nhân (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển). Tên khoa học: Prunus persica Stokes (Persica vulgaris Mill.). Họ khoa học: Thuộc họ Hoa Hồng (Rosaceae). Mô tả: Cây nhỏ, cao 3-4m, […]

Công dụng chữa bệnh của Cúc Hoa

Công dụng chữa bệnh của Cúc Hoa

Tên Hán Việt khác của Cúc Hoa: Tiết hoa (Bản Kinh), Nữ tiết, Nữ hoa, Nữ hành, Nhật tinh, Cảnh sinh, Truyền duyên niên, Âm thành, Chu doanh (Biệt Lục), Trị tưởng (Nhĩ Nhã), Kim nhị, Mẫu cúc (Bản Thảo Cương Mục), Nữ hoa (Hòa Hán Dược Khảo), Kim nhụy (Bản Thảo Cương Mục), Dược cúc (Hà Bắc Dược Tài), Cam […]

Kỷ Tử và công dụng chữa bệnh của Kỷ Tử

Kỷ Tử và công dụng chữa bệnh của Kỷ Tử

Tên Việt Nam của Kỷ Tử: Kỷ tử, Câu khởi, Khởi tử, Địa cốt tử, Khủ khởi. Tên Hán Việt khác: Cẩu kế tử (Nhĩ Nhã), Cẩu cúc tử (Bản Thảo Diễn Nghĩa), Khổ kỷ tử (Thi Sơ), Điềm thái tử (Bản Thảo Đồ Kinh), Thiên tinh tử (Bảo Phát), Địa cốt tử, Địa tiết tử (Bản Kinh), Địa tiên […]

Công dụng chữa bệnh của Cát Căn

Công dụng chữa bệnh của Cát Căn

Tên gọi Cát Căn: Cát là Sắn, Căn là rễ. Cây có củ như sắn nên gọi Cát căn. Tên Hán Việt khác: Kê tề (Bản Kinh), Lộc hoắc, Hoàng cân (Biệt Lục), Can cát (Diêm Thị Tiểu Nhi Phương), Lộc đậu, Lộc đậu trung, Cát đằng căn, Thiết cái đằng, Kê tề căn (Hòa Hán Dược Khảo), Cát ma […]

Tác dụng chữa bệnh của Cát Cánh

Tác dụng chữa bệnh của Cát Cánh

Tên khác của Cát Cánh: Tề ni (Bản Kinh) Bạch dược, Cánh thảo (Biệt Lục), Lợi như, Phù hổ, Lư như, Phương đồ, Phòng đồ (Ngô Phổ Bản Thảo), Khổ ngạch, (Bản Thảo Cương Mục), Mộc tiện, Khổ cánh, Cát tưởng xử, Đô ất la sất (Hòa Hán Dược Khảo). Tên khoa học: Platycodon grandiflorum (Jacq) ADC. var. glaucum Sieb. et […]

Cáp giới và tác dụng chữa bệnh của Cáp giới

Cáp giới và tác dụng chữa bệnh của Cáp giới

Tên Hán Việt khác của Cáp giới: Tiên thiềm (Bản Thảo Cương Mục), Cáp giải (Nhật Hoâ Tử Bản Thảo), Đại bích hổ (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển). Tên khoa học: Gekko gekko Lin. Họ: Tắc Kè (Gekkonidae). Tên gọi: Con đực gọi là Cáp, con cái gọi là Giới. Về đêm, nghe kêu 1 tiếng “Tắc *cáp+”, […]