Cây thuốc quý

Công dụng chữa bệnh của Hoàng Liên

Công dụng chữa bệnh của Hoàng Liên

Tên Hán Việt của Hoàng Liên: Vương liên (Bản Kinh), Chi liên (Dược Tính Luận), Thủy liên Danh vậng, Vận liên, Thượng thảo, Đống liên, Tỉnh hoàng liên, Trích đởm chi (Hoà Hán Dược Khảo), Xuyên hoàng liên. Tiểu xuyên tiêu, Xuyên nhã liên, Xuyên liên, Thượng xuyên liên, Nhã liên, Cổ düng liên, Chân xuyên liên (Trung Quốc Dược Học […]

Công dụng chữa bệnh của Hoàng Cầm

Công dụng chữa bệnh của Hoàng Cầm

Tên gọi của Hoàng cầm:  1- Hoàng là vàng, cầm là kiềm (màu vàng sẫm). Vị thuốc có màu vàng sẫm nên gọi là Hoàng cầm (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển). 2- Khi phơi khô ruột xốp nhẹ, nên gọi tên Nội hư, Khô trường, Hủ trường, Khô cầm (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển). Tên Hán […]

Hoàng bá và tác dụng chữa bệnh của Hoàng bá

Hoàng bá và tác dụng chữa bệnh của Hoàng bá

Tên khác của Hoàng bá: + Diêm Hoàng Bá: Xắt thành sợi xong, tẩm nước muối cho ướt đều[50kg Hoàng bá, dùng 1,4kg Muối, pha nước vừa đủ], dùng lửa nhỏ sao gìa, lấy ra, phơi khô (Dược Tài Học). + Tửu Hoàng bá: Hoàng bá xắt thành sợi xong tẩm với rượu (100âkg Hoàng bá, 10kg Rượu), trộn đều, […]

Tác dụng chữa bệnh của Dạ minh sa

Tác dụng chữa bệnh của Dạ minh sa

Tên Việt Nam của Dạ minh sa:Phân con dơi Tên Hán Việt khác: Thiên thử thỉ, Thử pháp, Thạch can (Bản Kinh), Hắc sa tinh (Bản Thảo Cương Mục), Thử chân, Thiên lý quang, Thiên thử thỉ, Hắc sát ốc, Lạn sa tinh, Lạn tử tinh (Hòa Hán Dược Khảo), Phi thử thỉ (Sinh Sản Biện), Phục dực thỉ (Trung […]

Dạ Giao Đằng và tác dụng chữa bệnh

Dạ Giao Đằng và tác dụng chữa bệnh

Tên Việt Nam của Dạ Giao Đằng: Dây Hà Thủ Ô đỏ. Tên Hán Việt khác: Thủ ô đằng. Tên gọi: Tương truyền về đêm dây của 2 cây Hà thủ ô quấn lại với nhau nên gọi là Dạ giao đằng (Dạ: ban đêm, giao: gặp gỡ nhau, đằng: dây leo). Tên khoa học: Polygonum multiflorum Thunb. Họ khoa […]

Dâm Dương Hoắc và tác dụng chữa bệnh của Dâm Dương Hoắc

Dâm Dương Hoắc và tác dụng chữa bệnh của Dâm Dương Hoắc

Tên khác của Dâm Dương Hoắc: Cương tiền (Bản Kinh), Tiên linh tz (Lôi Công Bào Chích Luận), Tam chi cửu diệp thảo (Bản Thảo Đồ Kinh), Phỏng trượng thảo, Khí trượng thảo, Thiên lưỡng kim, Can kê cân, Hoàng liên tổ (Nhật Hoa Tử Bản Thảo), Tiên linh tz (Liễu Liễu Châu Tập), Khí chi thảo, Hoàng đức tổ, Thác […]

Tác dụng chữa bệnh của Diệp hạ châu

Tác dụng chữa bệnh của Diệp hạ châu

Tên Việt Nam của Diệp hạ châu: Cây chó đẻ, cỏ chó đẻ. Tên Hán Việt khác: Trân châ thảo, Nhật khai dạ bế, Diệp hậu châu (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển). Tên khoa học: Phyllanthus urinaria L. Họ khoa học: Euphorbiaceae. Tên gọi: Cây có hạt tròn xếp thành hàng dưới lá nên gọi là Diệp hạ […]

Diên Hồ Sách và tác dụng chữa bệnh

Diên Hồ Sách và tác dụng chữa bệnh

Tên Việt Nam của Diên Hồ Sách: Diên hồ sách, Huyền hồ sách. Tên Hán Việt khác: Huyền hồ sách, Nguyên hồ sách, Khuê nguyên hồ, Sanh diên hồ, Sao diên hồ, Huyền hồ sách, Vü hồ sách, Trích kim noãn (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển). Tên khoa học: Corydalis ambigua Champ et Schlecht. Họ khoa học: Papaveraceae. […]

Độc hoạt và tác dụng chữa bệnh của Độc hoạt

Độc hoạt và tác dụng chữa bệnh của Độc hoạt

Tên khác của Độc hoạt: Khương hoạt, Khương thanh, Hộ khương sứ. giả (Bản Kinh), Độc diêu thảo (Biệt Lục), Hồ vương sứ giả (Ngô Phổ Bản Thảo) Trường sinh thảo (Bản Thảo Cương Mục), Độc hoạt, Thanh danh tinh, Sơn tiên độc hoạt, Địa đầu ất hộ ấp (Hòa Hán Dược Khảo), Xuyên Độc hoạt (Trung Quốc Dược Học Đại […]

Tác dụng chữa bệnh của Đỗ trọng

Tác dụng chữa bệnh của Đỗ trọng

Tên Hán Việt khác của Đỗ trọng: Tư trọng (Biệt Lục), Tư tiên (Bản Kinh), Mộc miên (Ngô Phổ Bản Thảo), Miên, Miên hoa, Ngọc ti bì, Loạn ngân ty, Qủy tiên mộc (Hòa Hán Dược Khảo), Hậu đỗ trọng, Diêm thủy sao, Đỗ trọng, Xuyên Đỗ trọng, Miên đỗ trọng (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển). Tên khoa […]